Servisi

Hrvatskih velikana bb, 21 400 Supetar

HGSS

112

Ljekarna “Puharić”

00385 21 757 308

Mladena Vodanovića 24, 21 400 Supetar

Policijska postaja Brač

00385 21 631 145 112

Mladena Vodanovića 25, Supetar 21400

Ljekarna “Skoko”

00385 21 631 714

Porat 24, 21 400 Supetar

Autotrans Brač

00385 21 631 112

Hrvatskih velikana bb, 21 400 Supetar

Obala kneza Domagoja 12, 21 000 Split

Obala kneza Domagoja 9, Split

Porat 1, 21 400 Supetar

Franje Tuđmana 96 – Kaštela

Lučka kapetanija

00385 21 631 116

Porat 4, 21 400 Supetar

PP 23, 21 400 Supetar

Smještaj

Villa

DONJI DVOR 2, MIRCA

Apartman

Put Pašike 5D,Supetar

Apartman

,