Dobrodošli

Otključaj doživljaj

Welcome magazin

Supetar welcome magazin je godišnje izdanje Tuističke zajednice Grada Supetra i vaš najbolji vodič kroz turističku ponudu Grada Supetra i otoka Brača. Osim osnovnih turističkih informacija o naseljima Grada Supetra, u našem se Welcome magazinu nalaze karte Supetra i otoka Brača, priče o kulturi, gastronomiji,  Ivanu Rendiću – velikanu supetarske kulture i informacije o javnim servisim. Magazin se tiska u dva trojezična izdanja u više od 30 000 primjeraka.

Smještaj

Apartman

Ignjata Joba 19,Supetar

Apartman

Spasić Katja

+385/21 630-595

Polanda 54,Supetar

Apartman

Gumonca,Mirca