Services

Franje Tuđmana 96 – Kaštela

Jadrolinija

00385 21 631 357

www.jadrolinija.hr

Hrvatskih velikana bb, 21 400 Supetar

Obala kneza Domagoja 12, 21 000 Split

Mladena Vodanovića 25, Supetar 21400

Porat 4, 21 400 Supetar

Pharmacy “Puharić”

00385 21 757 308

Mladena Vodanovića 24, 21 400 Supetar

Mladena Vodanovića 26, 21400 Supetar

PP 23, 21 400 Supetar

Porat 1, 21 400 Supetar

Put Vela luke 12A, 21400 Supetar

Hrvatskih velikana bb, 21 400 Supetar

Obala kneza Domagoja 9, Split

Pharmacy “Škoko”

00385 21 631 714

Porat 24, 21 400 Supetar