Mjesta za izaći

Hrvatskih velikana bb, 21400 Supetar

Porat 26, 21400 Supetar

Vlačica 19, 21400 Supetar

Ratac 2, 21400 Supetar

Hrvatskih velikana 4, 21400 Supetar

Porat 24, 21400 Supetar

Porat bb, 21400 Supetar

Hrvatskih velikana bb, 21400 Supetar

Put Vele Luke 13, Supetar

Hrvatskih velikana 4a

Put Vele Luke 13, Supetar

Porat 24, 21400 Supetar

Porat 1, 21400 Supetar

Put Vele luke bb Supetar

Put Vele Luke 13A, 21400 Supetar

Put Vele Luke 2, 21400 Supetar

Petra Jakšića 1, 21400 Supetar

Cocktail bar

ROOFTOP BAR

Vlačica 3, 21400 Supetar

Caffe bar

ROSO bar Supetar

Put Vele luke 2, 21 400 Supetar