KLESARSKA ŠKOLA (Pučišća)

Informacije

021/ 633 114

http://ss-klesarska-pucisca.skole.hr/


Klesarska škola u Pučišćima je jedna od samo tri klesarske škole u Europi koja još uvijek podučava tehnike ručne obrade kamena. Posjet školi je moguć tijekom ljetnih mjeseci kroz jutro. Posjet školi potrebno je najaviti ranije.