Klesarska škola u Pučišćima

Opis

Klesarska škola u Pučišćima je jedna od samo tri klesarske škole u Europi koja još uvijek podučava tehnike ručne obrade kamena. Posjet školi je moguć tijekom ljetnih mjeseci kroz jutro.

*Posjet školi potrebno je najaviti ranije

Lokacija