SUPETARSKO GROBLJE

Supetarskim grobljem dominira bijela kupola neobizantinskog mauzoleja obitelji Petrinović, djelo kipara Tome Rosandića (1878.-1957.).
Nalazi se pored crkvice sv. Nikole, pored koje se nalaze i dva ranokršćanska sarkofaga. Ispred ulaza na groblje nalaze se ostaci rimske villae rustice iz 6.st.
Velik broj nadgrobnih spomenika na groblju (14) djelo su kipara Ivana Rendića (1849. -1932.): Pieta na grobu Mihovila Franasovića, secesijski grob Rinalda Čulića, kao i mauzolej obitelji Rendić.