MIRJE

Mirje su ostaci benediktinskog samostana nedaleko od Postira, na Malom Brigu, oko pola sata hoda poljskim putom jugoistočno od Postira, stotinjak metara južno od vodovodnog rezervoara. Taj samostan spominje i Povaljska listina. Arheološka iskapanja započeta 1992. godine otkrila su ostatke ranokršćanskog samostana i crkve s brojnim ulomcima kamenog crkvenog ukrasa, najbogatijim takvim ranokršćanskim nalazištem na Braču.