Mirje

Opis

Mirje su ostaci benediktinskog samostana nedaleko od Postira, na Malom Brigu, oko pola sata hoda poljskim putom jugoistočno od Postira, stotinjak metara južno od vodovodnog rezervoara. Taj samostan spominje i Povaljska listina. Arheološka iskapanja, započeta 1992. godine otkrila su ostatke ranokršćanskog samostana i crkve s brojnim ulomcima kamenog crkvenog ukrasa, najbogatijim takvim ranokršćanskim nalazištem na Braču.

 

Smještaj

Istraži više

Apartman, Villa

Varoš V 3,Splitska

Apartman

Mladena Vodanovića 14,Supetar

Apartman

Šlender Alda

+385(0)91 504 1712

Josipa Bana Jelačića 20,Supetar