ŽUPNA CRKVA U SUPETRU

Središtem Supetra dominira kompleks kojeg čine župna crkva, zvonik, kula – sat Leroj, crkveni muzej i zgrada osnovne škole. Sve građevine koje čine ovaj usitinu poseban kompleks nalaze se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sama župna crkva izgrađena je 1604.g. na temeljima dotadašnje basilike. 1729.g. ponovno je izgorjela a obnova je završena 1733.g. u baroknom stilu kada crkva dobiva današnji izgled.