KLESARSKA ŠKOLA (Pučišća)

Klesarska škola u Pučišćima je jedna od samo tri klesarske škole u Europi koja još uvijek podučava tehnike ručne obrade kamena. Posjet školi je moguć tijekom ljetnih mjeseci kroz jutro i potrebno ga je najaviti ranije.

Lokacija

Obala Trifuna Bokanića 4, 21412, Pučišća