KLAPSKO PIVANJE

Klapsko pivanje je tradicijsko višeglasno homofono pjevanje bez pratnje instrumenata. Fenomen klapskog pjevanja kontinuirana je i relativno stara pojava a kakvog ga poznajemo i danas. Formira se sredinom 19. stoljeća, u vrijeme kada su se profilirali kulturni i glazbeni identiteti mediteranskih gradića na našoj obali i otocima, posebice u Dalmaciji. Melodija napjeva uvijek je u terci praćena drugim glasom, dok treći glas, bariton, ima zadaću popuniti akord. Klapsko pivanje uvršteno je na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske nematerijalne baštine od 2012.g. U Supetru danas djeluju dvije klape – muška klapa „Turanj" te ženska klapa „Alegrija“a njihove nastupe možete čuti tijekom programa Supetarskog lita.