Barhanović Joško

XII.Dalmatinske brigade 19
Agent: Barhanović Joško

Lokacija