VIA BRATTIA – uskoro!

VIA BRATTIA je turističko – planinarska staza, ukupne dužine od oko 135 km, koja će do proljeća 2020.g. povezati veći broj bračkih naselja i 12 najatraktivnijih kulturno – povijesnih otočkih lokacija na kojima će se skupljati planinarski pečati:

1 – PUSTINJU BLACA
2 – ZMAJEVU ŠPILJU povrh Murvice
3 – DOMINIKANSKI SAMOSTAN u Bolu
4 – POLSMRČEVIK
5 – FRANJEVAČKI SAMOSTAN u Sumartinu
6 – BAZILIKU SV. IVANA u Povljima
7 – KLESARSKU ŠKOLU u Pučišćima
8 – LOVREČINU s ostacima bazlike Sv. Lovre
9 – MIRJE povrh Postira
10 – MUZEJ OTOKA BRAČA (10)
11 – Crkvicu Sv. SPIRIDONA i
12 – Crkvicu Sv. MARTINA (12)

Staza će prolaziti središtima Supetra, Miraca, Sutivana, Bobovišća na moru, Ložišća, Milne, Murvice, Bola, Sumartina, Povalja, Pučišća, Postira, Škripa, uz župne crkve, stizati će do nekih od najljepših bračkih uvala (Farska, Rasotica, Lovrečina, Smrka, …) i zaista će na lijepi i održivi način pričati priču o našem prekrasnom otoku.

Izrada zemljovida je pri samom kraju a poslove markiranja preuzelo je bračko Planinarsko društvo „Profunda“.

Po završetku markacije i tiskanja karte, otok Brač će konačno dobiti dugo sanjanu, prekrasnu planinarsko – turističku stazu