Supetarsko lito

Opis

Supetarsko lito je najveća kulturna manifestacija u našem gradu, koju zajednički organiziraju Grad Supetar i Turistička zajednica Grada Supetra uz pomoć Župe Supetar i Narodne knjižnice. Supetarsko lito započinje oko 20. lipnja i traje tri puna mjeseca. Unutar programa Supetarskog lita organiziraju se mnogobrojne izložbe, koncerti, festivali, folklorne i klapske večeri, ribarske fešte, dramske predstave, književni susreti, prezentacije i dr. Posebnu vrijednost u sklopu programa imaju nastupi 7 supetarskih kulturnih udruga.

 

Smještaj

Istraži više

Apartman, Villa

Kod Križa,Mirca

Apartman

Arić Srđan

00385 98 956 2633

18.Rujna 11,Supetar

Apartman

,