• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dobrodošli na službenu stranicu Turističke zajednica Grada Supetra...

VIDEO - ŠKRIP

 

OTOČKA KUHINJA 

 

Obilježeni ulasci u povijesnu jezgru Grada Supetra

Turistička zajednica Grada Supetra postavila je 18 tabela kojima su obilježeni ulasci u povijesnu jezgru Grada Supetra sa ciljem očuvanja kulturno-povijesne baštine i promicanja arhitektonskih posebnosti..


POVIJESNI RAZVOJ URBANE CJELINE

6. stoljeće - Početak razvoja naselja oko uvale “in portu sancti Petri”, s ranokršćanskom bazilikom Sv. Petra  i ostacima mozaičnog poda - drugo antičko naselje na zapadnom djelu zaljeva kojeg zatvara poluotok Sv. Nikole

15. stoljeće - Supetar se spominje početkom 15. st. kao priobalni kaštel ili kastrum za obranu luke

17. stoljeće - prvo naselje počinje se formirati u II polovici 16. st (60 stanovnika) - početkom 17. st. odvaja se od Donjeg Humca kao samostalna župa - novi priliv stanovništva s kopna dolazi nakon Kandijskog rata u II polovici 17. st. kada se gradi nova trobrodna župna crkva

20. stoljeće - do 1970.g. Supetar je služio kao luka Nerežišća - sjedištu kneza i uprave otoka - krajem 19. i početkom 20. st. dovršen je trg ispred Crkve - usprkos požarima i ratnim rušenjima, Supetar je sačuvao urbane karakteristike otočkog gradića 19. st. - Supetar ima status Grada od od 1997.g.

URBANISTIČKA CJELINA

Urbanistička cjelina naselja Supetar” stavljena je pod preventivnu zaštitu 03. ožujka 2004.g. do donošenja rješenja Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra - Upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - na Listu preventivno zaštićenih dobara